Có chú gà bới rác
Kiếm ăn như bình thường
Thế mà rồi bất chợt
Nhặt được viên kim cương

Chú nghĩ: “Mình thật rủi
Tìm hạt thóc để ăn
Thay vào đó, tìm thấy
Viên đá này không cần”

Kim cuơng có thể quý
Với tất cả chúng ta
Nhưng hạt thóc chắc chắn
Còn quý hơn với gà

Nhiều người sắm đồ đạc
Cốt chỉ để phô trương
Khác nào gà cần thóc
Mà lại cho kim cương


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015