Đều đều võng đưa
Giữa trưa êm ả
Ru bé ngủ say
Sân tròn bóng lá

Bé ngủ ngon quá
Đẫy cả giấc trưa
Bé ơi! Cái võng
Thức hoài đưa đưa...


Sách Tập đọc lớp 1 giai đoạn 1980-1989 và Tiếng Việt 1 giai đoạn 1990-2003 từng sử dụng bài thơ này, nhưng câu 3 của đoạn 2 sửa thành “Cái võng thương bé”.

Nguồn:
1. Định Hải, Bài ca Trái Đất (thơ), NXB Kim Đồng, 2017
2. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
3. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996