Đều đều võng đưa
Giữa trưa êm ả
Ru bé ngủ say
Sân tròn bóng lá

Bé ngủ ngon quá
Đẫy cả giấc trưa
Bé ơi! Cái võng
Thức hoài đưa đưa...


Sách Tập đọc lớp 1 giai đoạn 1980-1989 từng sử dụng bài thơ này, nhưng câu 3 của đoạn 2 sửa thành “Cái võng thương bé”.

Nguồn:
1. Bài ca Trái Đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017
2. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985