Hai chị em sinh đôi
Nên giống nhau nhiều lắm!
Nhưng mỗi bạn một nơi
Không chung ngôi nhà ấm

Trầu cho lá xanh tươi
Nhẹ nhàng tay bà hái
Là bạn của cau, vôi
Cho môi bà thắm mãi

Hồ tiêu cho hạt cay
Phơi khô xay thành bột
Ðể mẹ ướp thức ăn
Cá canh thêm nồng ngọt

Hai bạn đều có ích
Tuy không sống chung nhà
Ai cũng đều tự lập
Lớn lên và vươn xa.