Một bác nông dân nọ
Có bảy người con trai
Bảy đứa luôn cãi cọ
Không ai chịu thua ai

Ông bố cố chịu đựng
Một thời gian, và rồi
Ông đưa một bó đũa
Bảo chúng bẻ làm đôi

Anh thứ nhất bất lực
Rồi thứ hai, thứ ba!
Không bẻ được bó đũa
Tóm lại là không ai

Bác nông dân sau đó
Chia đũa cho từng người
Mỗi người chỉ một chiếc
Bảo: “Bẻ đi!” Chúng cười

“Giờ thì các con thấy
Vì sao con một nhà
Đừng bao giờ cãi cọ
Mà nên sống thuận hoà

Nếu không, như bó đũa
Các con tách từng người
Thì rất dễ gãy gục
Dễ thất bại trong đời”

Bài học này quá rõ
Nói thêm sẽ là thừa
Quan trọng là phải nhớ
Mình đã làm thế chưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]