…Ve kêu ra rả
Nắng hè oi ả

Trời không gợn mây.
Gió chẳng rung cây,
Trốn đâu dì gió?
Chó thè lưỡi đỏ,
Thở như người say.
Rồng rắn lên mây,
Mồ hôi lã chã.
Không uống nước lã.
Không ăn quả xanh.
Vờ bán nước chanh,
Bán kem mát lạnh.
Chú ve cầu cạnh,
Ra rả than phiền,
Em không có tiền,
Bác bán chịu nhá!

Ve kêu ra rả
Nắng hè oi ả...


06/2016