Chỉ biết cuốc biết cày
Bàn tay ông gân guốc
Ngón nào cũng sẹo chai
Lại ám vàng khói thuốc.

Cầm cây bút chì nhỏ
Vẽ chữ "i" chữ "tờ"
Ông nghiêng đầu nín thở
Trông nhọc nhằn lắm cơ!

Thương ông tóc bạc phơ
Mới bắt đầu học chữ
A, bờ, cờ... to bự
Cháu giúp ông tập đồ.

Viết chưa đầy mười phút
Đã nghe mỏi nhừ tay
Mỉm cười ông bảo cháu
"Học... khó hơn... đi cày!"


5/6/1998