Ông mặt trời, vui lắm
Ngày hai buổi đến trường
Bé nào chăm, ngoan ngoãn
Ông mỉm cười... dễ thương!

Ông mặt trời nghiêm lắm
Chẳng thích trẻ hư đâu
Đi học không đội mũ
Là ông cho... nhức đầu!


22/3/1999