Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
Tạo ngày 03/06/2014 13:11 bởi tôn tiền tử
Từ Nguyệt Anh 徐月英 năm sinh mất không rõ, là danh kỹ vùng Giang Hoài (tỉnh An Huy) thời Ngũ đại. Nàng giỏi thơ, có tập truyền hậu thế nhưng nay đã thất truyền, nay chỉ còn 2 bài tuyệt cú và một câu đối.