Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2006 10:37 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/07/2006 11:07 bởi Vanachi
Từ Di 徐夤 (có nơi chép Từ Dần 徐寅) năm sinh mất không rõ, tự Chiêu Mộng 昭夢, người Phủ Điền, Phúc Kiến, đỗ tiến sĩ khoảng năm Càn Ninh (894-898) đời Đường Chiêu Tông.