酒盡歌終問後期,
泛萍浮梗不勝悲。
東門匹馬夜歸處,
南浦片帆飛去時。
賦罷江淹吟更苦,
詩成蘇武思何遲。
可憐范陸分襟後,
空折梅花寄所思。

 

Biệt

Tửu tận ca chung vấn hậu kỳ,
Phiếm bình phù ngạnh bất thăng bi.
Đông Môn thất mã dạ quy xứ,
Nam Phố phiến phàm phi khứ thì.
Phú bãi Giang Yêm ngâm cánh khổ,
Thi thành Tô Vũ tứ hà trì.
Khả liên Phạm, Lục phân khâm hậu,
Không chiết mai hoa ký sở ti (tư).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu ca xong hỏi khi nào gặp lại
Như bèo trôi đời buồn thảm đôi ta
Nẻo Đông Môn vó ngựa về đêm lẻ
Cánh buồm đi rời Nam Phố xa nhà
Bài phú xong Giang Yêm ngâm thật khổ
Đoạn thơ thành Tô Vũ hận sầu đa
Chia tay rồi khá thương cho Phạm, Lục
Bẻ cành mai gửi nhớ đến trời xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hỏi hẹn sau ca xong rượu hết
Thân bèo trôi nào biết sầu bi
Cửa đông một ngựa đêm đi
Bến nam trở lại giương phi cánh buồm
Phú xong Giang Yêm ngâm càng khổ
Ý thơ thành Tô Vũ chậm rì
Khá thương Phạm Lục biệt ly
Bẻ mai lặng lẽ gửi vì niềm riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời