14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2006 11:08

覽柳渾汀洲採白蘋之什,因成一章

採盡汀蘋恨別離,
鴛鴦鸂鶒總雙飛。
月明南浦夢初斷,
花落洞庭人未歸。
天遠有書隨驛使,
夜長無燭照寒機。
年來泣淚知多少,
重疊成痕在繡衣。

 

Lãm Liễu Hồn “Đinh Châu thái bạch tần” chi thập, nhân thành nhất chương

Thái tận đinh tần hận biệt ly,
Uyên ương khê sắc tổng song phi.
Nguyệt minh Nam Phố mộng sơ đoạn,
Hoa lạc Động Đình nhân vị quy.
Thiên viễn hữu thư tuỳ dịch sứ,
Dạ trường vô chúc chiếu hàn ky.
Niên lai khấp lệ tri đa thiểu,
Trùng điệp châu ngân tại tú y.

 

Dịch nghĩa

Hái hết rau tần ngoài bãi sông, giận chuyện biệt ly
Chim uyên ương và chim khê sắc đều bay có đôi
Trăng sáng ở Nam Phố, giấc mơ vừa dứt
Hoa rơi bên hồ Động Đình, người đi vẫn chưa về
Nơi trời xa có tin tức về theo lính trạm
Đêm dài không đuốc soi khung cửi lạnh
Năm sang lại nhỏ bao nhiêu nước mắt
Chồng chất vệt nước mắt trên áo gấm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cầm Huyền Đoạn @www.maihoatrang.com

Hái hết bãi tần hận cách xa,
Uyên ương khê sắc cặp bay qua.
Động Đình hoa rụng người chưa lại,
Nam Phố trăng soi mộng đã nhoà.
Trời thẳm có thư theo lính trạm,
Đêm dài không đuốc lạnh khung xa.
Thu sang lại nhỏ bao dòng lệ,
Trùng điệp châu rơi khắp áo là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hái hết bãi tần giận cách chia,
Uyên ương khê sắc cặp bay kề.
Bến Nam trăng sáng mơ vừa dứt,
Hồ Động hoa rơi khách chửa về.
Trời thẳm có thư theo sứ trạm,
Bao nhiêu lệ khóc qua năm trọn?
Áo gấm màu son quẹn não nề!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hái rau tần, hận biệt ly,
Uyên ương có cặp bay đi không rời.
Trăng Nam Phố, dứt mộng rồi,
Động Đình hoa rụng, xa xôi chưa về.
Trời xa, thư, lính trạm kìa,
Nơi khung cửi lạnh, đêm khuya không đèn.
Sang năm còn khóc bao phen?
Lệ rơi chồng chất còn hoen áo dài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tủi ly biệt rau tần hái hết
Chim uyên ương, khê sắc có đôi
Trăng lên Nam Phố mộng phai
Động Đình hoa rụng trông hoài người đi
Phương xa có thư tuỳ phu trạm
Suốt đêm không ánh nến soi khung
Cả năm nước mắt bao chừng?
Đầm đìa ngần lệ trên từng áo thêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời