23/05/2024 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm Liễu Hồn “Đinh Châu thái bạch tần” chi thập, nhân thành nhất chương
覽柳渾汀洲採白蘋之什,因成一章

Tác giả: Từ Di - 徐夤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 10:44

 

Nguyên tác

採盡汀蘋恨別離,
鴛鴦鸂鶒總雙飛。
月明南浦夢初斷,
花落洞庭人未歸。
天遠有書隨驛使,
夜長無燭照寒機。
年來泣淚知多少,
重疊成痕在繡衣。

Phiên âm

Thái tận đinh tần hận biệt ly,
Uyên ương khê xích tổng song phi.
Nguyệt minh Nam Phố mộng sơ đoạn,
Hoa lạc Động Đình nhân vị quy.
Thiên viễn hữu thư tuỳ dịch sứ,
Dạ trường vô chúc chiếu hàn ky.
Niên lai khấp lệ tri đa thiểu,
Trùng điệp thành ngân tại tú y.

Dịch nghĩa

Hái hết rau tần ngoài bãi sông, giận chuyện biệt ly
Chim uyên ương và chim khê sắc đều bay có đôi
Trăng sáng ở Nam Phố, giấc mơ vừa dứt
Hoa rơi bên hồ Động Đình, người đi vẫn chưa về
Nơi trời xa có tin tức về theo lính trạm
Đêm dài không đuốc soi khung cửi lạnh
Năm sang lại nhỏ bao nhiêu nước mắt
Chồng chất vệt nước mắt trên áo gấm.

Bản dịch của Cầm Huyền Đoạn @www.maihoatrang.com

Hái hết bãi tần hận cách xa,
Uyên ương khê sắc cặp bay qua.
Động Đình hoa rụng người chưa lại,
Nam Phố trăng soi mộng đã nhoà.
Trời thẳm có thư theo lính trạm,
Đêm dài không đuốc lạnh khung xa.
Thu sang lại nhỏ bao dòng lệ,
Trùng điệp châu rơi khắp áo là.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Di » Lãm Liễu Hồn “Đinh Châu thái bạch tần” chi thập, nhân thành nhất chương