203.90
74 bài thơ
Tạo ngày 08/10/2006 20:05 bởi demmuadong, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 10/04/2009 10:35 bởi Vanachi
Đây là tập thơ đầu tay của tác giả, gồm 71 bài, sáng tác trong 10 năm (1936-1946). Tập thơ được chia thành ba phần, phản ánh rõ nét quá trình giác ngộ và trưởng thành của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi: (1) Máu lửa gồm 27 bài, là thơ của thời kỳ Mặt trận Dân chủ, tập trung vào những vấn đề lớn của thời đại như chống phát xít, phong kiến, đòi hoà bình, cơm áo, vấn đề quyền sống con người và cách mạng giải phóng dân tộc; (2) Xiềng xích gồm 30 bài, viết trong tù, thể hiện nỗi buồn đau và ý chí, khí phách của người chiến sĩ cách mạng trong chốn lao tù; và (3) Giải phóng gồm 14 bài, viết từ lúc vượt ngục đến một năm sau ngày độc lập, chủ yếu ngợi ca lý tưởng, quyết tâm đuổi giặc, cứu nước và niềm vui chiến thắng.

Trong Từ ấy không chỉ có tiếng chim rộn rã và hương…

 

Máu lửa

Xiềng xích

Giải phóng