Tâm tư này tôi cảm nhận không chỉ là của một người trong tù, mà có thể là của một người đang trong cảnh tù túng trong tâm hồn, mong muốn được mở rộng lòng mình...

(^.^)(")