Tháng 10 năm 1940, sau việc tên đồn trưởng đánh chết đồng chí Lê Thế Tiết, Bí thư đầu tiên Tỉnh uỷ Quảng Trị, các tù nhân Lao Bảo tiến hành cuộc đấu tranh trong hơn một tuần lễ phản đối chế độ tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, phản đối tội ác của bọn cai ngục và tổ chức lễ truy điệu đồng chí Lê Thế Tiết. Chính trong cuộc đấu tranh này bài thơ “Trăng trối” của Tố Hữu ra đời, ông Dung được chuyền tay đọc, coi đó như lời tuyên ngôn về lẽ sống chết của những người đi làm cách mạng để giành lại độc lập - tự do cho dân tộc. Tháng 11 năm 1940, một cuộc tuyệt thực dài ngày với quyết tâm cao của tù nhân phản đối chế độ của nhà tù Lao Bảo. Anh em lại một lần nữa chuyền tay nhau bài thơ “Con cá chột nưa” của Tố Hữu, khẳng định ý chí cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục trước những cám dỗ đời thường của người cộng sản.


Nguyễn Tiến Đạt, Người giao liên của Xứ uỷ Trung Kỳ, đăng ngày 12/08/2004 trên trang chủ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
https://congdoan.vnpt.vn/...o-lien-cua-xu-uy-trung-ky
Giữ nước mưu thành, chê Lã Vọng.
Thuận trời công toại, thách Trương Lương