Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Ngọc Liên Thanh - 玉 連 青 vào 21/09/2008 21:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/01/2021 08:56

Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu
Đầu xanh đầu bạc, tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?

Nay lão vác tròng đi thịt chó
Chó vàng chó mực, tội gì đâu?
Sao không thịt hết bao con đó
Liếm gót giầy Tây, béo mượt đầu?


1938

Cụ Ngáo: tên một đao phủ ở triều đình Huế, đã từng chém những nhà ái quốc, về già làm nghề thịt chó.

Nguồn: Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959