Trên dòng Hương Giang
       Em buông mái chèo
       Trời trong veo
       Nước trong veo
       Em buông mái chèo
       Trên dòng Hương Giang.

       Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
       Thuyền em rách nát
       Mà em chưa chồng
       Em đi với chiếc thuyền không
Khi mô vô bến rời dòng dâm ô!
       Trời ơi em biết khi mô
Thân em hết nhục dày vò năm canh.
       Tình ôi gian dối là tình
Thuyền em rách nát còn lành được không?

       - Răng không, cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
       Thơm như hương nhuỵ hoa lài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng
       Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
       Ngày mai trong nắng trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
       Ngày mai bao lớp đời dơ
Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
       Cô ơi tháng rộng ngày dài
Mỏ lòng ra đón ngày mai huy hoàng
       Trên dòng Hương Giang...


Tháng 8-1938

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiếng hát sông hương

Tình ôi gian dối là tình thích nhất câu này

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

câu thơ hay nhất

câu sau còn hay hơn,la một trong những câu thơ hay nhất viết về kỹ nữ

93.22
Trả lời