Ngồi lầu nam huýt gió
Đèn khách nỗi buồn dâng
Tiếng sáo năm canh vọng
Trăng sương muôn mái giăng
Tính về thân lắm bệnh
Kiếm sống tóc pha sương
Hồng hướng nào tung cánh
Hồ Tương xuân đã sang

tửu tận tình do tại