04/12/2021 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Lương đông dạ
大梁冬夜

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 12:13

 

Nguyên tác

坐嘯南樓夜,
孤燈客思長。
人吹五更笛,
月照萬家霜。
歸計身多病,
生涯鬢易蒼。
征鴻向何許,
春意遍湖湘。

Phiên âm

Toạ tiếu nam lâu dạ,
Cô đăng khách tứ trường.
Nhân xuy ngũ canh địch,
Nguyệt chiếu vạn gia sương.
Quy kế thân đa bệnh,
Sinh nhai mấn dị thương.
Chinh hồng hướng hà hử,
Xuân ý biến Hồ Tương[1].

Dịch nghĩa

Đêm ngồi ở lầu nam huýt gió
Mình với cây đèn nơi đất khách suy nghĩ miên man
Tiếng sáo ai thổi lúc canh năm
Trăng chiếu sương muôn nhà
Tính về nhưng thân nhiều bệnh
Vì cuộc sống tóc mau bạc
Cánh chim hồng hướng về đâu
Xuân đã về khắp Hồ Tương

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngồi lầu nam huýt gió
Đèn khách nỗi buồn dâng
Tiếng sáo năm canh vọng
Trăng sương muôn mái giăng
Tính về thân lắm bệnh
Kiếm sống tóc pha sương
Hồng hướng nào tung cánh
Hồ Tương xuân đã sang
Đại Lương nay ở tây bắc thành phố Khai Phong, Hà Nam.

[1] Nay là vùng Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Đại Lương đông dạ