虞美人其一-聽雨

少年聽雨歌樓上,
紅燭昏羅帳。
壯年聽雨客舟中,
江闊雲低,。
斷雁叫西風

而今聽雨僧盧下,
鬢已星星也。
悲歡離合總無情,
一任階前,
點滴到天明。

 

Ngu mỹ nhân kỳ 1 - Thính vũ

Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách chu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây phong.

Nhi kim thính vũ tăng lô hạ,
Mấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhâm giai tiền,
Điểm chích đáo thiên minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong

Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng
Tóc đã phơ phơ trắng
Buồn vui ly hợp thảy vô tình
Mặc sức ngoài thềm
Nhỏ giọt tới bình minh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Phong

Lầu ca niên thiếu nghe mưa
Trướng rèm mờ ảo lay đưa nến hồng
Nghe mưa thời trẻ thuyền dong
Mây đùn sông rộng mênh mông bến bờ
Nhạn nào lạc lõng bơ vơ
Tiếng thương đau đáu thẫn thờ gió tây
Tăng phòng cô tịch giờ đây
Nghe mưa sương nhuộm tóc mày trắng tinh
Bi hoan ly hợp vô tình
Ngoài thềm nhỏ giọt bình minh mặc lòng.

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Lúc nhỏ lầu ca nghe mưa ướt,
Rèm buông mờ ánh đuốc.
Lớn lên mưa lộng cánh buồm con,
Sông trải mây tuôn,
Tiếng nhạn cứa tây phong.

Đêm nay mưa xối trên tăng thất,
Đầu đã hai thứ tóc.
Buồn vui tan hợp hoá vô tình,
Giọt giọt ngoài thềm,
Cứ thế đến bình minh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vô danh

Trẻ nghe mưa gõ trên lầu hát,
Trướng lá mờ ánh đuốc.
Nửa đời thuyền khách lại nghe mưa,
Mây thấp trên sông, tiếng nhạn lẻ gió đưa.
Nay nghe mưa tạt lều sư vắng,
Tóc đã pha sương trắng
Buồn vui, tan hợp thảy vô tình
Ngoài thềm, đến sáng, từng giọt điểm năm canh

Con thuyền bạt sóng
15.00
Trả lời