秋雨歎其一

雨中百草秋爛死,
階下決明顏色鮮。
著葉滿枝翠羽蓋,
開花無數黃金錢。
涼風蕭蕭吹汝急,
恐汝後時難獨立。
堂上書生空白頭,
臨風三嗅馨香泣。

 

Thu vũ thán kỳ 1

Vũ trung bách thảo thu lạn tử,
Giai hạ quyết minh nhan sắc tiên.
Trước diệp mãn chi thuý vũ cái,
Khai hoa vô số hoàng kim tiền.
Lương phong tiêu tiêu xuy nhữ cấp,
Khủng nhữ hậu thì nan độc lập.
Đường thượng thư sinh không bạch đầu,
Lâm phong tam khứu hinh hương khấp.

 

Dịch nghĩa

Dưới mưa, trăm loài cỏ đều tàn úa,
Cây quyết minh dưới thềm có vẻ tốt tươi.
Lá mọc đầy cành như cái lọng lông thuý,
Hoa nở ra vô số đồng tiền vàng.
Gió mát hây hây thổi gấp vào mầy,
E về sau mầy khó đứng một mình.
Chàng học trò trên nhà đầu bạc phơ,
Đón gió, ba lần ngửi mùi thơm mà khóc.


Mùa thu năm Thiên Bảo thứ 13 (754) tại Trường An, mưa suốt 60 ngày liền. Mùa mất, nhân dân khổ sở nhưng tể tướng Dương Quốc Trung lấy một ít gạo dâng vua và nói "Tuy mưa nhiều nhưng không hại đến mùa màng". Lúc đó Đỗ Phủ ở Trường An, làm bài thơ này với ý định vạch trần những điều bỉ ổi đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mưa thu trăm cỏ đều tàn úa,
Cây quyết ngoài hiên vẫn mỡ màng.
Nẩy lá đầy cành như lọng biếc,
Đơm hoa vô số nụ tiền vàng.
Lồng lộng qua cây làn gió thốc,
Làm sao đứng vững khi đơn độc ?
Thư sinh bạc tóc ở trên nhà,
Đón gió ba lần ngửi hương khóc!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mưa rơi muôn cỏ tàn thu héo
Cội quyết hiên nhà vẫn điểm trang
Lá mọc trĩu cành như lọng thúy
Nụ đơm hoa nở lắm đồng vàng
Lắt lay gió thổi xuyên cành động
Cô độc cây sao đứng vững vàng ?
Sĩ tử lầu trên đầu bạc trắng
Ba lần đón gió khóc hương tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trăm cỏ chết mưa thu úng nước
Dưới thềm cây quyết minh tươi tốt
Lá đơm cành giống lọng lông chim
Hoa nở tiền vàng không thiếu sót.
Gió mát vù vù thổi mạnh mi
E rằng khó đứng mình đơn độc.
Học trò đầu bạc ở trên nhà
Đón gíó hít hương ba lượt khóc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong mưa cây cỏ thu cháy rụi,
Dưới thềm muồng riêng sắc rỡ ràng.
Lá kết đầy cành, lông lọng biếc,
Hoa đơm vô số đồng tiền vàng.
Gió lạnh vo vo bên hoa thốc,
E hoa rồi đây không đứng được.
Trên nhà thư sinh luống bạc đầu,
Ba lần nghe gió xông hương, khóc.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhằm lúc mưa thu trăm cỏ úa,
Quyết minh vẫn rực rỡ bên hè.
Lá rợp, lông chim lọng phỉ thuý,
Xu tiền vô số nở vàng hoe.
Vi vu gió mát thổi qua lẹ,
Sau nữa sợ hoa không vững thế.
Trên sảnh thư sinh đầu bạc sương,
Ba lần gió thoảng hương rơi lệ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mưa thu dội, trăm hoa chết bẹp
Riêng quyết minh tươi đẹp dưới thềm
Lá phô: lông trả xanh mềm
Hoa như tiền rải, cánh xem vàng vàng
Gió tạnh ngắt bất thường thổi mãi
Hết mùa, mày đứng lại được đâu?
Trên thềm có khách bạc đầu
Ngửi hương trong gió, lệ sầu nhủ sa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mưa thu cây cỏ điêu tàn,
Dưới thềm đẹp đẽ tươi vàng quyết minh.
Lá xanh, như lọng thật xinh,
Hoa không đếm nổi, như hình đồng xu.
Gió đâu thổi đến vù vù,
Sợ mày đứng trước gió thu khó bền.
Khoá ta, tóc bạc như tiên,
Hương, ba lần ngửi mắt liền ướt mi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong mưa, trăm cỏ đều nát rữa,
Dưới thềm quyết minh riêng rực rỡ.
Cành đâm như lọng xanh biếc loe,
Hoa tựa những đồng tiền vàng nở.
Thổi gấp vào ngươi, gió vù vù,
Ngại mi sau đó, ngươi gục đổ.
Trên nhà, tóc bạc, gã học trò,
Khóc nức sau ba lần ngửi gió.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa thu cây cỏ héo hon
Dưới thềm chỉ quyết minh còn vẻ thanh
Lá nhiều như lọng xanh xanh
Hoa như tiền buộc trên cành vàng tươi
Gió đâu tốc thẳng vào ngươi
E rằng nó sẽ làm người đổ thôi
Học trò tóc bạc như vôi
Nhà trên đón ngửi hương rồi lệ tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm loài mưa trút cỏ như tàn,
Thềm dưới quyết minh có tốt sang.
Lá mọc đầy cành như lọng thuý,
Nở hoa vô số tựa tiền vàng.
Hây hây gió thổi vào cây gấp,
E khó một mình đứng vững vàng.
Sĩ tử trên đầu phơ tóc bạc,
Ba lần đón gió thơm mà than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời