24/10/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân kỳ 1 - Thính vũ
虞美人其一-聽雨

Tác giả: Tưởng Tiệp - 蔣捷

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:08

 

Nguyên tác

少年聽雨歌樓上,
紅燭昏羅帳。
壯年聽雨客舟中,
江闊雲低,。
斷雁叫西風

而今聽雨僧盧下,
鬢已星星也。
悲歡離合總無情,
一任階前,
點滴到天明。

Phiên âm

Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách chu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây phong.

Nhi kim thính vũ tăng lô hạ,
Mấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhâm giai tiền,
Điểm chích đáo thiên minh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong

Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng
Tóc đã phơ phơ trắng
Buồn vui ly hợp thảy vô tình
Mặc sức ngoài thềm
Nhỏ giọt tới bình minh
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Tiệp » Ngu mỹ nhân kỳ 1 - Thính vũ