贈高伯适

跼蹐乾坤一介身,
天涯形影自相親。
故園松菊荒三逕,
殘夜風霜憶二人。
馬角不生空有淚,
刀頭欲卜更無因。
交情爲爾慇南顧,
日日金雞望赦頻。

 

Tặng Cao Bá Quát

Cục tích càn khôn nhất giới thân,
Thiên nhai hình ảnh tự tương thân.
Cố viên tùng cúc hoang tam kính,
Tàn dạ phong sương ức nhị nhân.
Mã giác bất sinh không hữu lệ,
Đao đầu dục bốc cánh vô nhân.
Giao tình vi nhĩ ân Nam cố,
Nhật nhật kim kê vọng xá tần.

 

Dịch nghĩa

Giữa đất trời một tấm thân khốn khổ
Nơi chân trời chỉ có hình và bóng tự thân thiết với nhau
Vườn cũ ba lối cúc tùng hoang lấp
Đêm tàn trong sương gió nhớ hai người
(Nghĩ đến chuyện) sừng ngựa không mọc luống rơi nước mắt
Muốn bói ngày về lại chẳng có nguyên do
Tình bạn bè vì ông ngoảnh nhìn về phương Nam lo lắng
Ngày ngày bao lần trông được ân xá[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Giữa trời đất khốn một thân ai
Hình bóng đơn cô chốn tít vời
Tùng cúc vườn xưa hoa mấy luống
Gió sương đêm lụn nhớ hai người
Nghĩ e xa mãi buồn sa lệ
Muốn bói về chăng chẳng có nơi
Tình bạn nhìn phương Nam ái ngại
Ngày ngày ân xá ngóng khôn nguôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mù mịt trời xa có một mình
Ven trời thui thủi bóng bên hình
Cúc tùng vườn cũ hoang bờ cỏ
Sương gió thâu đêm nhớ bạn tình
Sừng ngựa không nhô châu mãi rỏ
Ngày về định bói quẻ không rành
Tình thân vì bạn phương nam ngóng
Mong sớm “gà vàng” gáy trước sân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khốn khổ giữa trời đất một mình,
Chân trời có bóng tự thân hình.
Cúc tùng vườn cũ đường hoang phủ,
Sương gió đêm tàn nhớ đến huynh.
” Sừng ngựa không nhô” dòng lệ chảy.
Ngày về định bói hẳn là linh.
Phương Nam tình bạn nhìn lo lắng,
Ân xá ngày ngày trông án hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời