18/05/2024 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Cao Bá Quát
贈高伯适

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 08:34

 

Nguyên tác

跼蹐乾坤一介身,
天涯形影自相親。
故園松菊荒三逕,
殘夜風霜憶二人。
馬角不生空有淚,
刀頭欲卜更無因。
交情爲爾慇南顧,
日日金雞望赦頻。

Phiên âm

Cục tích càn khôn nhất giới thân,
Thiên nhai hình ảnh tự tương thân.
Cố viên tùng cúc hoang tam kính,
Tàn dạ phong sương ức nhị nhân[1].
Mã giác bất sinh[2] không hữu lệ,
Đao đầu[3] dục bốc cánh vô nhân.
Giao tình vi nhĩ ân Nam cố,
Nhật nhật kim kê[4] vọng xá tần.

Dịch nghĩa

Giữa đất trời một tấm thân khốn khổ
Nơi chân trời chỉ có hình và bóng tự thân thiết với nhau
Vườn cũ ba lối cúc tùng hoang lấp
Đêm tàn trong sương gió nhớ hai người
(Nghĩ đến chuyện) sừng ngựa không mọc luống rơi nước mắt
Muốn bói ngày về lại chẳng có nguyên do
Tình bạn bè vì ông ngoảnh nhìn về phương Nam lo lắng
Ngày ngày bao lần trông được ân xá

Bản dịch của Lương An

Giữa trời đất khốn một thân ai
Hình bóng đơn cô chốn tít vời
Tùng cúc vườn xưa hoa mấy luống
Gió sương đêm lụn nhớ hai người
Nghĩ e xa mãi buồn sa lệ
Muốn bói về chăng chẳng có nơi
Tình bạn nhìn phương Nam ái ngại
Ngày ngày ân xá ngóng khôn nguôi
[1] Có lẽ cha mẹ Cao Bá Quát lúc này đều còn sống.
[2] Sừng ngựa không mọc. Theo Sử ký, thái tử Đan nước Yên phải sang nước Tần làm con tin, vua Tần bảo: “Chỉ khi nào quạ trắng đầu, ngựa mọc sừng mới cho về”.
[3] Đầu dao. Đầu dao có chiếc vòng. Vòng chữ Hán là “hoàn” 鐶 đồng âm với chữ “hoàn” 還 có nghĩa là trở về.
[4] Gà vàng. Đời xưa ở Trung Quốc, khi nhà vua ân xá thì thiết lễ, có dựng một cây sào, trên buộc hình một con gà, đầu bằng vàng, mỏ ngậm lá phướn. Vì vậy hai chữ “kim kê” thường được dùng để chỉ việc ân xá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tặng Cao Bá Quát