山居百詠其七十五

山居常把正門開,
大道當機任客來。
若得老僧親勘過,
人人可作棟梁材。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 075

Sơn cư thường bả chính môn khai,
Đại đạo đương cơ nhậm khách lai.
Nhược đắc lão tăng thân khám quá,
Nhân nhân khả tác đống lương tài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi cửa lớn chẳng từng gài,
Đạo cả nhằm cơ mặc khách lai,
Nếu được lão tăng thân xét đến,
Người người rường cột khá nên tài.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao cửa lớn chẳng cài đâu
Đại đạo nhiệm mầu mặc khách chơi
Giá được lão tăng thân xét đến
Người người đều xứng bậc anh tài

15.00
Trả lời