山居百詠其五十三

山居獨出眾高峰,
四壁無依徹骨窮。
說與世人渾不信,
區區只得自消融。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 053

Sơn cư độc xuất chúng cao phong,
Tứ bích vô y triệt cốt cùng.
Thuyết dữ thế nhân hồn bất tín,
Khu khu chỉ đắc tự tiêu dung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi độc xuất đỉnh cao phong,
Bốn phía cheo leo khó tựa trông,
Nói với người đều chẳng chịu,
Rồi thôi chỉ có một mình thông.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên non chót vót ngọn cao phong
Bốn phía chơ vơ đứng một mình
Nói chẳng ai tin đành phải chịu
Cõi lòng thư thái tự ung dung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời