Tiếng cười nghiêng nước lại nghiêng thành,
Sao kiếp hồng nhan khéo mỏng manh.
Khốc hại hà thông vì chữ bạc, `
Bỏ liều thân gái với trời xanh.
Ba trăm lạng bạc đen thay trắng,
Một tấm lòng son hiếu đổi tình.
Nữ giới muôn năm bia chép để,
Nào thua ả Lý với nàng Oanh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 92, tháng 2-1925