Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 07:08

Ngồi ngẫm nghĩ thân tù mà cũng sướng
Chốn thâm cung thi thướng một vài câu
Ngoài trần gian mặc kệ kẻ công hầu
Không xa mã mà phong lưu đài các
Lúc sương mãn ô đề nguyệt lạc
Sự gian nguy đã có lính gác trong ngoài
Tỉ tì ti nghe kèn thổi bên tai
Tùng tùng cắc một vài ba tiếng trống
Lính trực hô cất lên đều giọng
Đêm năm canh văng vẳng nghe chừng
Chẳng lo gì gạo bị tiền lưng
Ngày hai bữa có thằng hầu hạ
Thịt chán rồi thì sang cá
Trong thức ăn đã có chương trình
Ăn no tắm mát thênh thênh
Vào cung cấm một mình nằm nghỉ
Ngoài tứ dân nông, công, thương, sĩ
Đã đua nhau đúc chí thi hành
Anh em ơi, chốn này là chốn phàp luật bất bình
Làm trái mà sợ truờng hình sao nên
Khuyên ai lập chí cho bền