Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 03:53

自題金山畫象

心似已灰之木,
身如不繫之舟。
問汝平生功業,
黃州惠州儋州。

 

Tự đề Kim Sơn hoạ tượng

Tâm tự dĩ hôi chi mộc,
Thân như bất hệ chi chu.
Vấn nhữ bình sinh công nghiệp,
Hoàng Châu, Huệ Châu, Đam Châu!


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lòng tựa cây đà khô héo
Thân như thuyền chẳng cắm sào
Hỏi ngươi cả đời công tích?
Hoàng Châu, Huệ Châu, Đam Châu!.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lòng tựa gỗ kia cháy hết
Thân như thuyền trôi về đâu
Hỏi ngươi trọn đời sự nghiệp
Hoàng châu, Huệ châu, Đam châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng tựa cây đà khô héo
Thân như thuyền chẳng buộc đâu
Công nghiệp đời người hỏi thử
Hoàng Châu Huệ Châu Đam  Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng như cây đã héo khô,
Thân như thuyền chẳng chỗ vô cắm sào.
Hỏi ngươi công tích đời sao?
Hoàng Châu, cùng Huệ Châu, nào Đam Châu!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời