Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 03:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/09/2018 12:21

秀州報本禪院鄉僧文長老方丈

萬里家山一夢中,
吳音漸已變兒童。
每逢蜀叟談終日,
便覺峨眉翠掃空。
師已忘言真有道,
我除搜句百無功。
明年採藥天台去,
更欲題詩滿浙東。

 

Tú Châu Báo Bản thiền viện hương tăng Văn trưởng lão phương trượng

Vạn lý gia sơn nhất mộng trung,
Ngô âm tiệm dĩ biến nhi đồng.
Mỗi phùng Thục tẩu đàm chung nhật,
Tiện giác Nga My thuý tảo không.
Sư dĩ vong ngôn chân hữu đạo,
Ngã trừ sưu cú bách vô công.
Minh niên thái dược Thiên Thai khứ,
Cánh dục đề thi mãn Triết Đông.

 

Dịch nghĩa

Quê xa vạn dặm trong giấc mơ
Pha giọng Ngô như đứa trẻ học nói
Mỗi khi gặp được già Thục chuyện cả ngày
Như thấy núi Nga My cao vút trời
Thầy đã quên cả lời nói đúng là người có đạo
Ta ngoài tìm câu cú ra, trăm thứ chẳng nên gì
Sang năm có đến hái thuốc ở Thiên Thai
Cứ muốn đề thơ khắp cả Chiết Đông


Tú Châu nay là Gia Hưng, Chiết Giang. Thiền viện Báo Bản dựng từ đời Đường, song Tống đổi là Bản Giác tự. Sư ở chùa là phương trượng Văn trưởng lão, người đồng hương của tác giả nên gọi là “hương tăng” (sư làng). Tô Thức bị biếm đến Chiết Giang 3 lần (làm thông phán Hàng Châu, tri phủ Hồ Châu và tri phủ Hàng Châu) đều có đến thăm chùa. Đến thăm lần thứ 3 thì Văn phương trượng mất.

Đây là bài thơ làm khi thăm chùa lần thứ nhất, khi ông đến Hàng Châu được một năm, ghé thăm khi trên đường đi Nhuận Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quê nhà vạn dặm trong mơ
Âm Ngô biến giọng tuổi thơ chóng chầy
Chuyện cùng khách Thục suốt ngày
Nga Mi màu biếc choáng đầy khoảng không
Sư hành chân đạo vô ngôn
Còn mình câu chữ không tròn ích công
Thiên Thai hái thuốc sang năm
Muốn đề thơ cõi Triết Đông khắp miền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vạn dặm quê hương giấc mộng nồng
Âm Ngô dần đổi giống nhi đồng
Mỗi cùng già Thục thâu ngày chuyện
Như thấy Nga Mi biếc khoảng không
Thầy đã quên lời thánh có đạo
Ta ngoài tìm hứng chẳng nên công
Thiên Thai hái thuốc năm sau đến
Những muốn thơ đề khắp Chiết Đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn dặm quê hương một giấc nồng,
Giọng Ngô mới học vẫn chưa thông.
Chuyện cùng già Thục quên ngày tối,
Tựa thấy Nga Mi vút cõi không.
Ngài  vốn quên lời âu có đạo,
Ta ngoài tìm hứng thật vô công.
Năm sau hái thuốc Thiên Thai nữa,
Tung bút đề thơ cả Triết Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời