Gác ngoài ăn ngủ cái công danh,
Nửa mái chèo tiên nước dập dềnh.
Có vị gì không, không kể nữa,
Lư thuần vì gỏi lại vì canh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927
tửu tận tình do tại