Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Trương Hàn (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/06/2020 17:58

過吳江

吳江秋水灌平湖,
水闊煙深恨有餘。
因想季鷹當日事,
歸來未必為蓴鱸。

 

Quá Ngô giang

Ngô giang thu thuỷ quán bình hồ,
Thuỷ khoát yên thâm hận hữu dư.
Nhân tưởng quý ưng đương nhật sự,
Quy lai vị tất vị thuần lô.


Trương Hàn người đất Ngô đời Tấn, vốn là kẻ thanh cao phóng đạt, ra làm quan với Tề vương, một lần cảm hứng cảnh gió thu, liền bỏ quan về quê để hưởng cái phong vị của canh rau thuần, gỏi cá lô (hay cá lư, cá vược). Sau Tề vương thất bại. Ở câu cuối bài này, Vương Chí có ý cho rằng Trương Hàn có tri cơ, biết trước sự thất bại của Tề vương nên tránh đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Nước hồ thu thuỷ láng sông Ngô,
Nước rộng mây xa hận có thừa.
Chừng kẻ nghỉ quan về thuở nọ,
Vị gì không phải vị thuần lư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Ngô lai láng nước duềnh thu
Nước rộng mây xa hận có dư
Nhân tưởng chuyện xưa người thuở trước
Trở về đâu phải bởi thuần lư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời