江上看山

船上看山如走馬,
倏忽過去數百群。
前山槎牙忽變態,
後嶺雜沓如驚奔。
仰看微徑斜繚繞,
上有行人高縹渺。
舟中舉手欲與言,
孤帆南去如飛鳥。

 

Giang thượng khán sơn

Thuyền thượng khán sơn như tẩu mã,
Thốt hốt quá khứ sổ bách quần.
Tiền sơn ta nha hốt biến thái,
Hậu lĩnh tạp đạp như kinh bôn.
Ngưỡng khan vi kính tà liêu nhiễu,
Thượng hữu hành nhân cao phiếu diểu,
Chu trung cử thủ dục dữ ngôn,
Cô phàm nam khứ như phi điểu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trên thuyền ngắm, núi như ngựa chạy,
Đàn trăm con chợt thấy vù qua.
Núi sau muôn vẻ nhấp nhô,
Trập trùng dãy trước cơ hồ phi mau.
Trông uốn khúc nao nao đường nhỏ,
Bóng người đi mờ tỏ trên cao.
Trong khoang tay vẫy muốn chào,
Như bay buồm đã ào ào về nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngắm núi trên thuyền như ngựa chạy,
Hàng trăm bóng ngựa vượt sông sâu
Nhấp nhô núi trước nhồi con sóng
Vội vã đồi sau xoải vó câu
Đường đá quanh co mờ tận đỉnh
Bóng ai ẩn hiện tít trên đầu
Dưới thuyền định vẫy tay chào hỏi
Gió lại dong buồm đi quá mau

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi thuyền ngắm, núi ngựa bay,
Đàn trăm con chợt thấy ngay chạy vù.
Nhấp nhô núi trước sóng xô,
Trập trùng sau dãy cơ hồ phi nhanh.
Nao nao đường nhỏ uốn quanh,
Bóng người mờ tỏ trên gành đá cao.
Trong khoang tay muốn vẫy chào,
Như chim bay đã buồm vào miền nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời