04/10/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng khán sơn
江上看山

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2019 23:01

 

Nguyên tác

船上看山如走馬,
倏忽過去數百群。
前山槎牙忽變態,
後嶺雜沓如驚奔。
仰看微徑斜繚繞,
上有行人高縹渺。
舟中舉手欲與言,
孤帆南去如飛鳥。

Phiên âm

Thuyền thượng khán sơn như tẩu mã,
Thốt hốt quá khứ sổ bách quần.
Tiền sơn ta nha hốt biến thái,
Hậu lĩnh tạp đạp như kinh bôn.
Ngưỡng khan vi kính tà liêu nhiễu,
Thượng hữu hành nhân cao phiếu diểu,
Chu trung cử thủ dục dữ ngôn,
Cô phàm nam khứ như phi điểu.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trên thuyền ngắm, núi như ngựa chạy,
Đàn trăm con chợt thấy vù qua.
Núi sau muôn vẻ nhấp nhô,
Trập trùng dãy trước cơ hồ phi mau.
Trông uốn khúc nao nao đường nhỏ,
Bóng người đi mờ tỏ trên cao.
Trong khoang tay vẫy muốn chào,
Như bay buồm đã ào ào về nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Giang thượng khán sơn