定風波(莫聽穿林打葉聲)

莫聽穿林打葉聲,
何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬,
誰怕!
一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒,
微冷,
山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處,
歸去,
也無風雨也無晴。

 

Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)

Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.

Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh,
Vi lãnh,
Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.
Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.


Hoàng Châu, năm Nguyên Phong thứ 5 (1082)

Lời dẫn: “Tam nguyệt thất nhật Sa Hồ đạo trung ngộ vũ, vũ cụ tiên khứ, đồng hành giai lang bái, dư độc bất giác, dĩ nhi toại tình, cố tác thử từ” 三月七日沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狽,餘獨不覺,已而遂晴,故作此詞 (Ngày 7 tháng 3, ta ra chơi Sa Hồ, gặp mưa, ai nấy đều bối rối, ta cứ coi như không thấy gì, sau đó trời tạnh, làm bài này).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Rừng động đừng nghe chuyển lá cành
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh
Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng
Nào ngán
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh

Vi vút gió xuân xay chợt tỉnh
Hơi lạnh
Đầu non bóng ngả cũng tương nghinh
Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước
Rời bước
Cũng không mưa gió cũng không hanh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời

Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh
Hơi lạnh
Mặt trời chếch núi đón chào ngươi
Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh
Về rảnh
Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Vài chỗ sai sót

Trong phần phiên âm, tại hạ thấy câu thứ 3 được viết là: "Trúc trượng mang hài khinh thắng tửu", phiên âm sai từ chữ "mã" thành chữ "Tửu".
Câu đầu khổ thứ 2 cũng phiên chữ 料 (liệu) thành chữ "đẩu". Tôi chưa xem lại bản gốc nhưng chỗ đó ắt là có nhầm lẫn.
Nay kính bạch với admin!

Du ư nghệ
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Tại hạ đã sửa lại, xin đa tạ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về chữ Liệu

Chữ Khoa là bộ Hoà + chữ Đấu (đẩu)
chữ Liệu là bộ Mễ + chữ Đấu (đẩu)
Mong admin xem lại 1 lần nữa. Cẩn bạch!

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Quả thực đã sơ xuất, thứ lỗi :)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời