冬至日獨遊吉祥寺

井底微陽回未回,
蕭蕭寒雨濕枯荄。
何人更似蘇夫子,
不是花時肯獨來。

 

Đông chí nhật độc du Cát Tường tự

Tỉnh để vi dương hồi vị hồi,
Tiêu tiêu hàn vũ thấp khô cai.
Hà nhân cánh tự Tô phu tử,
Bất thị hoa thì khẳng độc lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Về hoặc chưa mặt trời trong đáy giếng
Mưa rì rào lạnh ướt gốc cỏ khô
Có ai người như phu tử họ Tô
Đến thăm chùa đúng khi hoa chưa nở

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đáy giếng vầng dương về chẳng về,
Rễ khô mưa ướt lạnh lê thê.
Ai người lại giống ông Tô ấy,
Riêng đến nhằm hồi hoa chửa khoe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đáy giếng ánh dương vẫn chửa soi
Cỏ khô mưa  lạnh ướt bời bời
Có ai lại giống Tô phu tử
Viếng cảnh hoa còn giữ nụ môi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh dương chưa tới đáy giếng khơi,
Mưa lạnh cỏ khô ướt rả rời.
Ai lại giống chàng Tô tử thế?
Viếng chùa hoa nụ chưa khai môi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời