15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Tam Quốc
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/01/2009 23:20

步出夏門行其四-土不同

鄉土不同,
河朔隆寒。
流澌浮漂,
舟船行難。
錐不入地,
蘴藾深奧。
水竭不流,
冰堅可蹈。
士隱者貧,
勇俠輕非。
心常嘆怨,
戚戚多悲。
幸甚至哉!
歌以詠志。

 

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 4 - Thổ bất đồng

Hương thổ bất đồng,
Hà sóc long hàn.
Lưu ty phù phiêu,
Chu thuyền hành nan.
Chuỳ bất nhập địa,
Phong lại thâm áo.
Thuỷ kiệt bất lưu,
Băng kiên khả đạo.
ẩn giả bần,
Dũng hiệp khinh phi.
Tâm thường thán oán,
Thích thích đa bi.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.


Chương này còn có tên là Hà sóc hàn 河朔寒, miêu tả cảnh vật và dân tình một vùng rộng lớn phía bắc sông Hoàng Hà hoang lương và lãnh lạc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mỗi nơi mỗi khác,
Phương bắc lạnh căm.
Trên sông trôi nổi,
Thuyền đi khó khăn.
Rìu không cắm đất,
Cỏ bị vùi chôn.
Nước cạn không chảy,
Băng đóng thành đường.
Xót kẻ nghèo khó,
Coi nhẹ cương thường.
Lòng luôn oán thán,
Sầu khổ bi thương.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Xóm thôn đã khác;
Hà Bắc đông hàn.
Băng tan trôi nổi;
Thuyền bè khó khăn.
Đất cứng khôn dùi;
Cây cỏ tuyết tràn.
Nước ngưng chẳng chảy;
Băng cứng khó đi.
Lòng thường oán than;
Buồn bực sầu bi.
Thực may biết bao!
Ngâm vịnh chí khí.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi nơi mỗi khác khí trời,
Lạnh căm phương bắc chẳng nơi nào bằng.
Trên sông trôi nổi tảng băng,
Thuyền bè đi lại khó khăn trăm bề.
Rìu không cắm đất cứng ghê,
Vùi chôn cỏ dưới tuyêt bề dầy thêm.
Nước sông không chảy cạn yên,
Thành đường băng đóng đi trên dễ dàng.
Xót thương kẻ khó nghèo nàn,
Cương thường coi nhẹ chỉ màng miếng ăn.
Lòng luôn oán thán thở than,
Bi thương sầu khổ khó khăn muôn vàn.
Thật là may mắn ngập tràn,
Cất lời ca vịnh hát ngâm chí bày.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Xóm làng đều khác
Hà Bắc lạnh tràn
Băng trôi tản mác
Khó trẩy thuyền nan
Rìu không vỡ đất
Cỏ dập bờ hoang
Dòng trôi đã bặt
Đông cứng đường sang
Thương người kiết xác
Nghĩa chẳng lo toan
Oán than chất ngất
Sầu khổ muôn vàn
May mình vận cát
Thích chí ca vang

14.00
Trả lời