Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
31 bài thơ
Tạo ngày 04/08/2008 21:07 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/06/2017 07:08 bởi hongha83
Shin Kyung-rim 신경림 (1936-) tên Hán Việt là Thân Canh Lâm 申庚林, sinh tại Chungchongbuk-do (Trung Thanh Bắc Đạo). Ông nhận bằng cử nhân văn học Anh tại Đại học Dongguk (Đông Quốc). Từng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Dân chủ Hàn Quốc. Được nhận nhiều giải thưởng văn học.

Tác phẩm:
- Vũ điệu của những người nông dân
- Nhánh nam sông Han
- Ngày hạ
- Văn học và con người...

Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc (NXB Hội Nhà Văn, 2002)