Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2011 20:03

갈대

언제부턴가 갈대는 속으로
조용히 울고 있었다.

그런 어느 밤이었을 것이다. 갈대는
그의 온몸이 흔들리고 있는 것을 알았다.

바람도 달빛도 아닌 것,
갈대는 저를 흔드는 것이 제 조용한 울음인 것을
까맣게 몰랐다.

- 산다는 것은 속으로 이렇게
조용히 울고 있는 것이란 것을
그는 몰랐다.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đã có những tháng năm cây sáo ậy từng than khóc âm thầm
Rồi một đêm nó nhận ra lòng nó rung lên bất tận

Nó không phải ngọn gió, không phải vầng trăng
Nó hoàn toàn nhận ra nó chính là cây sáo
Sự than khóc âm thầm làm nó rung lên

Vầ nó nhận ra cuộc sống chính là
Khóc âm thầm lặng lẽ ở bên trong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

A Reed

For some time past, a reed had been
quietly weeping inwardly.
Then finally, one evening, the reed
realized it was trembling all over.
It wasn't the wind or the moon.
The reed was utterly unaware that it was its own
quiet inward weeping that was making it tremble.
It was unaware
that being alive is a matter
of that kind of quiet inward weeping.
(1956)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời