Xem lũ cú con kìa –
Сhen chúc ngồi bên nhau
Không ăn khi đang ngủ
Không ngủ khi ăn đâu.