山房春事其二

梁園日暮亂飛鴉,
极目蕭條三兩家。
庭樹不知人去盡,
春來還發舊時花。

 

Sơn phòng xuân sự kỳ 2

Lương viên nhật mộ loạn phi nha,
Cực mục tiêu điều tam lưỡng gia.
Đình thụ bất tri nhân khứ tận,
Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa.

 

Dịch nghĩa

Trong vườn Lương, lúc chiều tà những con quạ bay hỗn loạn
Cố trông hết tầm mắt cũng chỉ thấy vài ba nhà tiêu điều
Cây trong sân không biết rằng người ta đà đi hết
Xuân về lại nở những bông hoa thời xa xưa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Quạ bay xao xác loạn vườn chiều
Dăm ba nhà thấy quá cô liêu
Cây kia sao hiểu người đâu vắng
Xuân về hoa nở cũng bao nhiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Lương Viên ác liệng ban chiều
Vút xem phong cảnh tiêu điều mấy nhà
Cây sân chẳng biết người ta
Đến xuân còn lại nở ra theo mùa


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Vườn Lương ngày tối rối đàn nha
Trông tít tiêu điều mấy cái nhà
Cây xuân chẳng biết người đi hết
Quen trước, xuân về vẫn nở hoa


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Lương chiều tối quạ bay sà,
Dưới mắt tiêu điều mấy nóc nhà.
Người vắng cây vườn đâu có biết,
Xuân về hoa nở giống xưa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Lương tối quạ bay qua,
Nẻo xa mắt thấy vài nhà bỏ hoang.
Cây sân nào biết điêu tàn,
Xuân về hoa nở như ngàn xưa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều Lương Viên quạ bay loạn xạ
Vài nóc nhà nhìn kỹ xác xơ
Người đi hết cây đâu ngờ
Xuân về vẫn nở bông xưa một thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lương Viên chiều xuống quạ bay về
Đôi mái xác xơ buồn não nề
Cây chẳng biết cho người tứ tán
Hoa xưa vẫn nở  thật sum suê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]