02/03/2021 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn phòng xuân sự kỳ 2
山房春事其二

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:04

 

Nguyên tác

梁園日暮亂飛鴉,
极目蕭條三兩家。
庭樹不知人去盡,
春來還發舊時花。

Phiên âm

Lương viên[1] nhật mộ loạn phi nha,
Cực mục tiêu điều tam lưỡng gia.
Đình thụ bất tri nhân khứ tận,
Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa.

Dịch nghĩa

Trong vườn Lương, lúc chiều tà những con quạ bay hỗn loạn
Cố trông hết tầm mắt cũng chỉ thấy vài ba nhà tiêu điều
Cây trong sân không biết rằng người ta đà đi hết
Xuân về lại nở những bông hoa thời xa xưa.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Trời tối, vườn Lương quạ dập dìu
Nhà xa mấy nóc cảnh đìu hiu
Cây sân chẳng biết người đi hết
Xuân tới hoa xưa vẫn nở đều.
[1] Sách Tây kinh tạp ký chép đời Nam Bắc triều (420-581), Lương Hiếu Vương là con thứ vua Lương Vũ Đế (502-550) mở vườn Đông uyển ở trong thành Thư Dương chu vi hàng mấy dặm, để làm chỗ chiêu tập hào kiệt bốn phương và những người du thuyết trong thiên hạ. Lương thường cùng tân khách và cung nhân hội yến trong vườn, rồi thả thuyền câu cá trong ao. Đời sau gọi vườn Đông uyển là Lương viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Sơn phòng xuân sự kỳ 2