Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:46

赴嘉州過城固縣,尋永安超禪師房

滿寺枇杷冬著花,
老僧相見具袈裟。
漢王城北雪初霽,
韓信臺西日欲斜。
門外不須催五馬,
林中且聽演三車。
豈料巴川多勝事,
為君書此報京華。

 

Phó Gia Châu quá Thành Cố huyện, tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng

Mãn tự tỳ ba đông trước hoa,
Lão tăng tương kiến cụ ca sa.
Hán vương thành bắc tuyết sơ tễ,
Hàn Tín đài tây nhật dục tà.
Môn ngoại bất tu thôi ngũ mã,
Lâm trung thả thính diễn tam xa.
Khởi liệu Ba Xuyên đa thắng sự,
Vị quân thư thử báo kinh hoa.

 

Dịch nghĩa

Cây tỳ bà mùa đông đã ra đầy hoa,
Đã gặp vị sư già mặc đầy đủ cà sa.
Tuyết tan nơi phía bắc thành xưa của vua Hán,
Mặt trời lặn phía tây đàn Hàn Tín xưa bái tướng.
Ở ngoại thành dừng xe năm ngựa,
Vào rừng nghe sư thuyết về tam thừa.
Đâu ngờ ở Ba Xuyên có nhiều điều hay,
Tôi sẽ vì ông viết ra những điều đó đặng báo về kinh đô.


Gia Châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Thành Cố nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Vĩnh An nay thuộc tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây rợp tỳ bà đông nở hoa
Sư già gặp gỡ đủ cà sa
Hán Vương thành bắc tan cơn tuyết
Hàn Tín đài tây giục bóng tà
Năm ngựa cửa ngoài khoan ruổi vội
Ba xe rừng thẳm hãy nghe qua
Đâu tưởng Ba Xuyên nhiều chuyện lạ
Thư này vì bác báo kinh hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tỳ bà, đông, nở đầy hoa,
Lão tăng, gặp đắp cà sa trên người.
Hán Vương, thành tuyết tan rồi,
Tây đàn Hàn Tín, mặt trời xuống mau.
Cửa ngoài, năm ngựa đi đâu,
Trong rừng, nghe giảng pháp mầu ba xe.
Ba Xuyên nhiều chuyện hay ghê,
Thư này, vì bác gửi về kinh đô...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây tì bà mùa đông hoa khắp
Đã gặp sư già mặc cà sa
Tuyết tan phía bắc thành xưa
Đàn phong Hàn Tín nắng vừa xế tây
Xe năm ngựa dừng ngay ngoài cửa
Vào rừng nghe sư giảng Tam thừa
Ba Xuyên chuyện lạ không ngờ
Vì ông thư viết gửi về kinh đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông đến cây tỳ bà nở hoa,
Sư già gặp mặt đủ cà sa.
Tuyết tan thành bắc xưa vua Hán,
Trời lặn tây đàn Hàn bái vua.
Nơi ngoại thành dừng xe năm ngựa,
Vào rừng sư thuyết về tam thừa.
Ba Xuyên đâu nghĩ có điều tốt,
Tôi viết vì ông đặng báo chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời