夏至日作

璿樞無停運,
四序相錯行。
寄言赫曦景,
今日一陰生。

 

Hạ chí nhật tác

Tuyền xu vô đình vận,
Tứ tự tương thác hành.
Ký ngôn hách hy cảnh,
Kim nhật nhất âm sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Chòm sao Đẩu chẳng ngừng quay,
Xuân qua thu lại đổi thay bốn mùa.
Hỡi này vầng nhật sáng loà,
Hơi thu đã chớm hiện từ hôm nay.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sao tuyền xu vận hành không nghỉ
Lịch bốn mùa có thể sai lầm
Ghi rằng nắng đỏ trời hầm
Hôm nay trời lại mát râm mới kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tuyền xu xoay vận mãi
Bốn mùa có thể sai.
Ghi rằng trời nóng cháy
Lại râm mát hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời