30/11/2022 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ chí nhật tác
夏至日作

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/08/2010 08:05

 

Nguyên tác

璿樞無停運,
四序相錯行。
寄言赫曦景,
今日一陰生。

Phiên âm

Tuyền xu vô đình vận,
Tứ tự tương thác hành.
Ký ngôn hách hy cảnh,
Kim nhật nhất âm sinh.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Chòm sao Đẩu chẳng ngừng quay,
Xuân qua thu lại đổi thay bốn mùa.
Hỡi này vầng nhật sáng loà,
Hơi thu đã chớm hiện từ hôm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Hạ chí nhật tác