玉臺體其十一

昨夜裙帶解,
今朝蟢子飛。
鉛華不可棄,
莫是稿砧歸。

 

Ngọc đài thể kỳ 11

Tạc dạ quần đới giải,
Kim triêu hỉ tử phi.
Diên hoa bất khả khí,
Mạc thị cảo châm quy.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua cởi bỏ dải quần
Sớm nay loài hỉ bay ra
Son phấn không thể rời tay
Chẳng phải chàng về đó ư?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hôm trước dải quần mở
Sớm này giống hỉ bay
Phấn son không nỡ bỏ
Chàng hẳn trở về ngay


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tối qua đã cởi đai quần,
Sớm nay lại thấy trên trần nhện sa.
Phấn, hoa, chẳng thể bỏ qua,
Đừng là đá giặt người ta khiêng về ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua bỗng tuột lỏng đai quần
Nay sáng nhện sa xuống trước sân
Son phấn mau mau tô điểm đẹp
Chẳng là điềm báo chàng về gần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời