春日雪酬潘孟陽回文

酒杯春醉好,
飛雪晚庭閒。
久憶同前賞,
中秋對遠山。

山遠對秋中,
賞前同憶久。
閒庭晚雪飛,
好醉春杯酒。

 

“Xuân nhật tuyết” thù Phan Mạnh Dương hồi văn

Tửu bôi xuân tuý hảo,
Phi tuyết vãn đình nhàn.
Cửu ức đồng tiền thưởng,
Trung thu đối viễn san.

San viễn đối thu trung,
Thưởng tiền đồng ức cửu.
Nhàn đình vãn tuyết phi,
Hảo tuý xuân bội tửu.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân uống say chén rượu,
Buổi chiều tuyết bay trong sân nhàn.
Nhớ mãi khi cùng thưởng thức,
Trước ngọn núi xa trong tiết trung thu.

Trước ngọn núi xa trong tiết trung thu,
Nhớ mãi khi cùng thưởng thức.
Buổi chiều tuyết bay trong sân nhàn,
Ngày xuân uống say chén rượu.


Bài thơ viết theo thể hồi văn, nửa dưới là đọc ngược của nửa trên. Hồi văn ban đầu là kiểu làm thơ cầu kỳ của các thiếu phụ cao sang, có học, viết ra để giải khuây lúc cô đơn trong khuê phòng khi chồng vắng nhà lâu. Viết xong, gửi cho bạn thơ nữ, đôi bên xướng hoạ. Về sau, hồi văn cũng được nam thi nhân hưởng ứng. Phan Mạnh Dương gửi cho tác giả bộ hồi văn tiêu đề là Xuân nhật tuyết:
Xuân mai nhiễm lạc tuyết,
Phát thụ kỷ hoa khai.
Chân tu tận hứng ẩm,
Nhân lý nhiệm đồng lai.

Lai đồng nhiệm lý nhân,
Ẩm hứng tận tu chân.
Khai hoa kỷ thụ phát,
Tuyết lạc nhiễm mai xuân.
Tác giả thù đáp họ Phan trong bài này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày xuân uống say rượu
Qua tuyết bay sân nhàn
Nay nhớ cùng thưởng thức
Xa xa ngọn thu san.

San thu ngọn xa xa
Thức thưởng cùng nhớ nay
Nhàn sân bay tuyết qua
Rượu say uống xuân ngày.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ờ, rượu xuân say ngất
Trắng tuyết sân chiều, nhàn
Nhớ mãi cùng ngà ngật
Trăng, thu trước núi ngàn

Ngàn núi trước thu, trăng
Ngật ngà cùng mãi nhớ
Nhàn, chiều sân tuyết trắng
Ngất say xuân rượu, ờ.

35.00
Trả lời