Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 07:36

戊子元旦感作

流鶯庭外語花枝,
花報春歸人未歸。
屏嶺百年思日繞,
鴻山萬里望雲飛。
吾家有教根忠孝,
客地無心怨別離。
佳節是人行樂處,
我逢佳節不塍悲。

 

Mậu Tý nguyên đán cảm tác

Lưu oanh đình ngoại ngữ hoa chi,
Hoa báo xuân quy nhân vị quy.
Bình lĩnh bách niên tư nhật nhiễu,
Hồng sơn vạn lý vọng vân phi.
Ngô gia hữu giáo căn trung hiếu,
Khách địa vô tâm oán biệt ly.
Giai tiết thị nhân hành lạc xứ,
Ngã phùng giai tiết bất thăng bi!

 

Dịch nghĩa

Ngoài sân, chim oanh bay đến hót trên cành hoa,
Hoa báo tin xuân về mà người chưa về.
Núi Bình trăm năm còn nhớ lúc mặt trời rọi quanh,
Non Hồng xa muôn dặm, ngóng trông mây bay.
Gia giáo nhà ta gốc ở trung hiếu,
Nên dù ở đất khách cũng không có lòng oán hận nỗi biệt ly.
Tiết lành là lúc mọi người ăn chơi vui vẻ,
Ta gặp tiết lành buồn khôn xiết.


Mậu Tý tức năm 1888.

Nguồn:
1. Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Nhà in Mai Lĩnh, 1938
2. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngoài sân oanh hót hoa chào,
Nhắn ai xuân tới rằng sao chưa về?
Ô quành đỉnh Ngự tái tê
Hồng Sơn vạn dặm ngóng bè mây trôi.
Nhà ta trung hiếu truyền đời
Há thân đất khách đau lời biệt ly!
Rộn ràng đón Tết người đi,
Lòng ta, ta có vui gì với xuân!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Ngoài sân oanh hót trốc cành huê,
Huê báo xuân về, người chửa về!
Núi Ngự trăm năm trông bóng nhớ,
Non Hồng muôn dặm rõi mây đi...
Nhà ta nếp vốn dòng trung hiếu.,
Đất khách lòng đâu oán biệt ly?
Ngày Tết, người ta vui vẻ Tết,
Ta nhằm ngày Tết, lắm thương bi


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài sân cành thắm oanh chào
Mùa xuân đã đến người sao chưa về
Non Hồng muôn dặm mây che
Trăm năm núi Ngự ủ ê bóng chiều
Nhà ta trung hiếu vốn nòi
Biệt ly đất khách không lời oán than
Đón xuân đây đó rộn ràng
Lòng nầy gặp tết bẽ bàng vui đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Tiếng oanh non nỉ sân ngoài,
Tin xuân về đó mà người ở đâu?
Ngàn thu một tấm cô sầu,
Non Hồng núi Ngự mây đầu xa xa?
Hiếu chung là nếp nhà ta,
Biệt ly đất khách oán mà làm chi?
Tiết xuân ai cũng vui vầy,
Mà ta riêng nỗi sầu bi một mình?


Nguồn: Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Nhà in Mai Lĩnh, 1938
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Ngoài sân oanh nói với hoa cười,
Hoa báo xuân về, vẫn vắng người.
Núi Ngự trăm năm vầng nhật chiếu,
Non Hồng muôn dặm bóng mây trôi.
Nhà ta vốn dạy niềm trung hiếu,
Đất khách không lòng oán ngược xuôi.
Tết đền người người vui vẻ cả,
Riêng ta gặp tết vẫn bùi ngùi.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sân ngoài oanh hót trĩu nhành hoa
Xuân đến càng thêm nỗi nhớ nhà
Núi Ngự trăm năm nhờ nắng rọi
Non Hồng vạn dặm ngóng mây qua
Nhà ta đạo vốn thờ trung hiếu
Đất khách lòng đâu oán cách xa
Thiên hạ nhà nhà vui hớn hở
Mỗi mình tết tết mải bôn ba.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài sân, oanh hót cành hoa rồi,
Hoa báo tin xuân chưa báo người.
Núi Ngự trăm năm còn mặt nhật,
Non Hồng muôn dặm, ngóng mây trời.
Nhà ta gia giáo lòng trung hiếu,
Đất khách không lòng oán hận đời.
Tết đến mọi người vui vẻ cả,
Tiết lành ta gặp buồn khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời