20/06/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Tý nguyên đán cảm tác
戊子元旦感作

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 07:36

 

Nguyên tác

流鶯庭外語花枝,
花報春歸人未歸。
屏嶺百年思日繞,
鴻山萬里望雲飛。
吾家有教根忠孝,
客地無心怨別離。
佳節是人行樂處,
我逢佳節不塍悲。

Phiên âm

Lưu oanh đình ngoại ngữ hoa chi,
Hoa báo xuân quy nhân vị quy.
Bình lĩnh[1] bách niên tư nhật nhiễu,
Hồng sơn[2] vạn lý vọng vân phi.
Ngô gia hữu giáo căn trung hiếu,
Khách địa vô tâm oán biệt ly.
Giai tiết thị nhân hành lạc xứ,
Ngã phùng giai tiết bất thăng bi!

Dịch nghĩa

Ngoài sân, chim oanh bay đến hót trên cành hoa,
Hoa báo tin xuân về mà người chưa về.
Núi Bình trăm năm còn nhớ lúc mặt trời rọi quanh,
Non Hồng xa muôn dặm, ngóng trông mây bay.
Gia giáo nhà ta gốc ở trung hiếu,
Nên dù ở đất khách cũng không có lòng oán hận nỗi biệt ly.
Tiết lành là lúc mọi người ăn chơi vui vẻ,
Ta gặp tiết lành buồn khôn xiết.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngoài sân oanh hót hoa chào,
Nhắn ai xuân tới rằng sao chưa về?
Ô quành đỉnh Ngự tái tê
Hồng Sơn vạn dặm ngóng bè mây trôi.
Nhà ta trung hiếu truyền đời
Há thân đất khách đau lời biệt ly!
Rộn ràng đón Tết người đi,
Lòng ta, ta có vui gì với xuân!
Mậu Tý tức năm 1888.

Nguồn:
1. Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Nhà in Mai Lĩnh, 1938
2. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
[1] Núi Ngự Bình ở kinh đô Huế, đây ý nói nhớ vua.
[2] Núi Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh. Trông mây bay là nhớ quê, nhớ cha mẹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Mậu Tý nguyên đán cảm tác