Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 21:10

答友人寄詩

百年宗社余懷熱,
一片孤忠賊膽寒。
寄語同人知也否,
楚王勢力拔何山。

 

Đáp hữu nhân ký thi

Bách niên tông xã dư hoài nhiệt,
Nhất phiến cô trung tặc đảm hàn.
Ký ngữ đồng nhân tri dã phủ,
Sở vương thế lực bạt hà san.

 

Dịch nghĩa

Lòng ta nung nấu nghĩ đến tông xã xây đắp hàng trăm năm
Một tấm cô trung đủ làm cho giặc sợ mất vía
Gửi lời hỏi bạn đồng sự cũ có biết hay không
Thế lực vua Sở đã nhổ được quả núi nào?


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trăm năm xã tắc lòng nung nấu
Một tấm cô trung khiếp vía thù
Nhắn nhủ đồng liêu ai biết chẳng
Sở vương nhổ được núi nào đâu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xã tắc trăm năm dạ nấu nung
Giặc thù khiếp vía tấm cô trung
Đồng liêu có biết hay chăng nhỉ
Nhổ núi nào đâu sức Sở Vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng ta nung nấu hàng trăm năm,
Một tấm cô trung giặc mất tăm.
Nhắn hỏi đồng liêu xưa có biết,
Lực nào vua Sở nhổ non chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời